När hyresrätten blir bostadsrätt

Välj en mäklare som har genomfört mer än 50 ombildningar till boststadsrättsföreningar.
​​
Processen med att bilda en bostadsrättsföreningen brukar starta på två sätt. Hyresgästerna börjar diskutera möjligheten att förvärva fastigheten och ombilda den till bostadsrätt. Det vanligaste är dock att fastighetsägaren kommer med ett erbjudande till sina hyresgäster.

Det finns många fördelar att inneha sin lägenhet med bostadsrätt. Dels är det en investering för framtiden och en långsiktig trygghet, där du som bostadsrättsinnehavare har ett direkt inflytande över din lägenhet och hela byggnaden, som genom styrelsebeslut och föreningsstämmobeslut ökar din påverkan avseende renovering, trivsel och trygghetsfrågor.

När man förvärvar sin bostadsrätt vid en ombildning så förvärvas lägenheten oftast för 70-85% av marknadsvärdet. Det finns som sagt många fördelar att äga sitt boende, och även om en ombildningsprocess kan verka lång så är den värd att arbeta för.

Undertecknad fastighetsmäklare har genomfört ca 50 st om –och nybildningar och sammanlagt är det över 600 lägenheter som blivit upplåtna med bostadsrätt. Ombildningen består av många moment. Med min erfarenhet och kompetens, så hjälper jag er igenom processen med en strukturerad arbetsgång”
Välkommen!
Mikael Fagergren

Ombilda till bostadsrättsförening med expert

​​​​​​​

Hos oss får du erfarenhet, kunskap och stöd från början till slut

​​​​​​​Att äga sitt boende är en investering för framtiden. Det ger dig ett långsiktigt boende och genom ditt medlemskap i din bostadsrättsförening kan du påverka vad som händer med byggnaden, vilka renoveringar som bör göras och hur både trivsel och trygghet ska optimeras för dig och dina grannar. Hos Fagergrens fastighetsbyrå får du en partner som har mer än 50 ombildningar och nybildningar i bagaget. Totalt har över 600 lägenheter omvandlats är bostadsrätter. Vill du veta mer om hur processen vid ombildning ser ut? Eller veta mer om hur du kan få hjälp av oss? Här når du oss direkt.

Kunskap är guld värt vid ombildning till bostadsrätt

​​​​​​​Det är dock en omfattande juridisk process som ska verkställas för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter, och det gäller att ta alla steg i rätt ordning. Att ha en bostadskonsult som är kunnig inom bostadsmarknaden och har gått igenom processen många gånger gör att affären blir bättre för alla inblandade. Med en oberoende och kunnig partner som stöd i processen finns det någon som kan hjälpa till att ge svar på frågor, funderingar och oro som kan dyka upp längs med vägen. Det är också en försäkring om allt sker i rätt tidpunkt och att inga viktiga hållpunkter missas. För att kunna starta en bostadsrättsförening med rätt ingångsvärden och kunna skapa trygga och säkra boenden är kunskap A och O. Utan noga övervägda, och framför allt underbyggda beslut, är det lätt att de ekonomiska kalkylerna blir orealistiska eller att nödvändiga renoveringsbehov inte får rätt kostnadsbild. En feldimenstionerad ekonomi påverkar alla i föreningen negativt och gör även att de bostadsrätter som sedan säljs kan tappa i värde. 

Letar du partner till nybildning av bostadsrättsförening?

Fagergrens fastighetsbyrå har också erfarenhet av att bistå byggherrar som projekterar och bygger nyproducerade lägenheter med mål att skapa nybildade bostadsrättsföreningar. Vi är med från starten i projektet och arbetar sedan i nära samarbete med dig som är byggherre för att skapa en attraktiv bostadsrättsförening med struktur, ordning och ekonomi som kan locka bostadsköpare. Allt från kostnadskalkyl, ekonomisk plan till själva bildandet av föreningen, upplåtelseavtal och upphandling av olika förvaltningstjänster kan vi bidra med. Med en liten organisation som arbetar nära projektet ser vi till att alla steg tas i rätt riktning och i rätt tid. Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss!