Pågående ombildningar och nybildningar

Här kan du se exempel på både nybildningar och ombildningar i Gävle som vi arbetar med just nu.
BRF Solbacken Lodge i Storhogna
Nyproduktion. 24 lägenheter i parhus.

BRF Furuhaga i Leksand
Nyproduktion. 12 lägeheter.

BRF Solbacken Lodge Nr. 2 i Storhogna
Nyproduktion. 24 lägenheter i parhus.BRF Bygdekikaren i Gävle
Ombildning 54 lägenheter.

BRF Kungsbergshyllan Nr. 2
Nybildning 12 lägenheter.

Nya bostäder och nya bostadsrättsföreningar

​​​​​​​

Aktuella nybildningar via Fagergrens fastighetsbyrå

När byggherrar kontaktar oss för att få hjälp med att bilda en bostadsrättsförening vid byggnation av lägenhetshus kallas det nybildning av bostadsrättsförening. Principen är den samma som vid ombildning, men processerna skiljer sig en del åt. Vi har stor erfarenhet av båda typerna av upprättande av bostadsrättsföreningar. Här nedan ser du några som vi arbetar med just nu. Är du intresserad av att köpa en lägenhet i projekten nedan är du varmt välkommen att kontakta oss för vidare förmedling. 

Aktuella ombildningar via Fagergrens fastighetsbyrå

Här kan du se några ombildningar där Fagergrens fastghetsbyrå står som bostadskonsult. Uppdraget innebär att vara med under hela den administrativa och juridiska process som krävs innan bostadsrättsföreningen är verklighet. Har du frågor om hur processen går till eller om hyresgästerna i ditt hyreshus är intresserade av att ta över fastigheter är du varmt välkommen att kontakta oss för goda råd och ett förutsättningslöst samtal.