Så hjälper vi dig att sälja bostad

Är jag redo att ta första steget mot att sälja min bostad? Är tidpunkten rätt? Hur mycket är min bostad värd? Ska jag köpa först och sälja sen eller tvärtom? Hur ser marknaden ut just nu, och vad kan komma att hända den närmaste tiden?

Att sälja din bostad kräver noggrann planering för att presentationen och resultatet ska bli de bästa möjliga. Att välja mäklare är ett stort beslut för en av livets viktigaste affärer. Våra kunder har valt att anlita oss för hjälp med förmedling av bostäder i Gävle, Sandviken, Älvkarleby med omnejd i över 50 år. Vi är ödmjukt tacksamma för de många förtroenden vi får år efter år. Vår tjänst innehåller självklart alla moment som krävs för att försäljningen ska bli så framgångsrik som möjligt.

Vi förmedlar försäljning av villor, radhus, kedjehus, ägarlägenheter, bostadsrätter, fritidshus och arrenden. Vi är även Gävles mest anlitade mäklarbyrå för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Vårt första möte

Vi träffas i bostaden som ska säljas för att gemensamt hitta bästa lösningarna för dig samt för att uppskatta marknadsvärdet på din egendom. Vi har med oss gedigen statistik och information om prisläget för ditt område och de faktorer som avgör vilket slutpris vi kan förvänta oss vid en försäljning av din bostad.

Eftersom vi är övertygade om att vi tillsammans gör bästa möjliga affär genom att bland annat vara så pålästa som möjligt om just din bostad tar vi gärna del av så mycket information som möjligt. Till vårt första möte vill vi därför gärna att du förbereder dig genom att plocka fram följande handlingar:
  • Sammanställning av samtliga driftskostnader
  • Sammanställning av renoveringar av bostaden
  • Planritningar
  • Energideklaration, om sådan finns
  • Eventuella servituthandlingar
  • Sammanställning av lånebild
  • Senaste årsredovisningen och stadgar om du bor i en bostadsrätt
  • Övrig dokumentation kring bostaden

Du kommer dessutom att få fylla i en frågelista, där du upplyser såväl oss som potentiella köpare om bostadens skick och andra viktiga fakta inför överlåtelsen.

Vad är viktigt för dig när du väljer att anlita en mäklare?
Våra kunder väljer oss för att de prioriterar att känna sig trygga och prioriterade genom hela försäljningsprocessen samtidigt som de vill göra bästa tänkbara affär. Vi väljs både för att vi är engagerade, noggranna och för att vi alltid strävar efter att leverera resultat över förväntningarna. Vissa säljare vill att affären ska gå extra snabbt, vissa vill att det ska få ta sin tid. Vad är viktigt för dig? Vi är lyhörda för dina önskemål!

När du bestämt dig för att anlita oss som din mäklare skrivs ett förmedlingsuppdrag, vilket ger oss möjlighet att hjälpa dig göra en så framgångsrik affär som möjligt. Vi gör en värdering, inhämtar all information som behövs för att upprätta en beskrivning av bostaden, svarar på juridiska frågor som rör försäljningen och planerar marknadsföringen av din bostad. Vi upprättar dessutom en preliminär skatteberäkning och nettokalkyl, så att du får vetskap om din ekonomiska situation vid en försäljning.

När du bestämt dig för att sälja din bostad

Du ger oss möjligheten att hjälpa dig att förmedla försäljningen av din egendom genom att underteckna ett förmedlingsuppdrag. Vi hämtar då in ytterligare information från kommunen, Boverket, förvaltare, bostadsrättsföreningen, samfälligheten, Lantmäteriet, Skatteverket m.fl. för att göra presentationen av just din bostad så innehållsrik och säljande som möjligt.

Vi beställer fotografering av proffsfotograf. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord och vid försäljning av bostäder stämmer detta mer än någonsin. För att sälja bostaden med bästa resultat är det därför viktigt att förbereda inför fotograferingen. Du får självklart hjälp av oss med detta. Vi hjälper dig både på plats och genom att du får en praktisk checklista inför fotograferingen.

När vi samlat in alla fakta och foton upprättar vi en beskrivning av bostaden. Denna beskrivning går vi tillsammans igenom. När du godkänt innehållet är vi redo att lägga ut egendomen på marknaden. Vi beställer även prospekt hos ett professionellt tryckeri, för att få bästa möjliga visningsmaterial till dina visningar och ytterligare höja intresset för just din bostad.

Marknadsföring av din bostad

Vart hittar köparna min annons? Vilka sökvägar används av köpare på dagens marknad?

Marknadsföringen sker givetvis på bästa tänkbara sätt. Vi annonserar ut din bostad brett på Hemnet, Blocket bostad, Facebook, vår egen hemsida samt via traditionell skyltning i våra centralt belägna skyltfönster, nära Stortorget, och hos Handelsbanken City på Nygatan i Gävle. Detta gör att din bostadsannons kan hittas såväl av den som söker aktivt efter en ny bostad som den som inte bevakar bostadsmarknaden dagligen.

Visning av din bostad

Starka visningar ger starka köpare och bra affärer. Vi tror på att visningen avgör hur många som blir intresserade av att köpa din bostad. Därför arbetar vi med både öppna och bokade visningar. Vi tycker att det är viktigt är att alla potentiella köpare får möjlighet till en visningstid då de kan skapa sig en egen bild av sin framtida bostad samt undersöka bostaden.

Under visningarna finns vi naturligtvis på plats och presenterar din bostad på bästa sätt. Vi förbereder oss noga inför visningarna, för att kunna ge potentiella köpare goda kunskaper om din bostad. I visningsmaterialet vi delar ut finns det viktiga fakta för köparna att ta del av. I samband med att intressenterna föranmäler sig eller kommer till visningen ber vi dem om deras kontaktuppgifter, för att kunna informera alla parter om kommande händelseförlopp och ge dig bästa möjliga service kring affären.

Vi uppmanar potentiella köpare att ta god tid på sig. De tittar noggrant, vilket gör att det lönar sig för dig att presentera bostaden från dess bästa tänkbara sida och framhäva alla fördelar i hemmet. Det finns många sätt att ge din bostad det lilla extra. Vi hjälper gärna till inför visningen, det kan gälla allt från tips som vad som bör bör plockas undan, till eventuella renoveringar eller till och med homestyling. Vi hjälper dig att hitta en nivå som passar just dig och din bostad. När du anlitar oss ger vi dig de bästa tipsen för en lyckad visning.

Vad händer om någon potentiell köpare inte har möjlighet att komma på utannonserade visningstider? Eller om någon missat visningarna? Vi erbjuder alltid visningsgaranti i alla förmedlingar, vilket innebär att vi alltid visar bostaden för nya intressenter, under förutsättning att du som säljare så önskar.

Budgivning

Efter visningarna vet vi vilka spekulanter som har fortsatt intresse för bostaden och vilka som vill vara med i budgivningen. Inför budgivningen kontrollerar vi att budgivarna har ordnat finansieringen av köpet, antingen via egna medel eller via ett lånelöfte. Vi arbetar alltid med en öppen budgivning, för din säkerhet och trygghet. Hos oss sköts budgivningen via direktkontakt med din mäklare. Alla bud läggs via telefon och sänds ut via sms. På detta sätt säkerställer vi att du som säljare alltid får bästa möjliga information om budgivningen och faktorer som kan påverka den. För allas trygghet dokumenteras budgivningen skriftligt och lämnas över till både säljare och köpare.

Som ägare av egendomen har du rätt att välja vem du vill sälja din egendom till, den lagstadgade fria prövningsrätten. Vi hjälper dig med information kring de inkomna buden och dess villkor, för att underlätta ditt val av köpare. Det är alltså inte alltid det blir den som har högsta budet som blir köpare.

Upplysningsplikt och undersökningsplikt

Som säljare har du upplysningsplikt och vi uppmanar dig därför att informera oss och potentiella köpare om den information du har om bostaden och dess eventuella brister.

Köparen har lagstadgad undersökningsplikt av egendomen. Ibland undersöks bostaden före avtalsskrivningen och ibland upprättas köpekontrakt med besiktningsvillkor. Vi är en fristående fastighetsbyrå och har inga alliansavtal med besiktningsföretag etc. Köparen bestämmer själv vilken besiktningsman denne vill anlita för besiktning av bostaden. Självklart kan vi hjälpa till med kontaktuppgifter till ett flertal lokala aktörer som kan hjälpa till med undersökning. För att tillgodogöra alla parter så mycket information som möjligt om egendomens skick så är det fördel om både köpare och säljare är med vid besiktningen.

Avtalsskrivning

Efter avslutad budgivning bokas tid för avtalsskrivning. Eftersom bud på bostäder ej är bindande förrän avtal skrivits rekommenderar vi att avtal skrivs så snart som möjligt efter avslutad budgivning. I avtalen behandlas flertalet paragrafer som bestämmer hur affären ska genomföras. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring detta.

Vi träffas på vårt kontor i centrala Gävle, tillsammans med köparen. Vi går tillsammans noggrant igenom avtalshandlingarna och undertecknar dem för att slutföra affären. I anslutning till detta betalar köparen in en handpenning, motsvarande 10% av köpeskillingen. Resterande belopp betalas på tillträdesdagen, vanligtvis cirka tre månader fram i tiden.

Om några skador eller fel upptäcks i bostaden i samband med en överlåtelse finns lagar och regler om vem som bär ansvaret för dem. Kan köpare och säljare inte komma överens finns lagen som vägledning. För fastigheter regleras detta i Jordabalken och för bostadsrätter återfinns reglerna i köplagen.

Läs mer i Jordabalken

Läs mer i Köplagen

Vad händer efter avtalsskrivningen? Det finns mycket att tänka på inför en flytt. Vi hjälper dig med information och enkel checklista över de viktigaste punkterna att hantera.

Tillträdesdag

På tillträdesdagen träffar du oss och köparen igen och slutbetalning av egendomen sker. Vi träffas på köparens bank eller på vårt kontor. Vid detta tillfälle kommer ytterligare handlingar att upprättas, såsom köpebrev/köpbevis, likvidavräkningar m.m. Mötet avslutas med att du får överlämna nycklarna till bostaden och får in slutlikviden på ditt konto. Efter detta möte betraktas affären som avslutad.

Deklaration

Året efter försäljningsåret ska du deklarera försäljningen genom en kapitalvinstberäkning. En deklaration av en bostadsförsäljning kan vara omfattande, därför hjälper vi dig självklart även med detta. Vi träffas på vårt kontor och går igenom de avdrag du önskar göra. Funderar du på att göra uppskov med vinsten? Vi hjälper dig att visa på fördelar/nackdelar med olika sätt att hantera din vinst. Vi finns tillgängliga för rådgivning kring detta genom hela affären.

Har du några frågor eller funderingar? Vill du ha hjälp? Välkommen att kontakta oss!